Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

sterk frykt

Fødselsangst

Fødselsangst er en opplevelse av sterk uro eller frykt for å føde. Engstelsen kan være så altoverskyggende at hverdagen blir ødelagt. De aller fleste som opplever sterk frykt får det bedre med hjelp. Det er helt vanlig å kjenne på uro