Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

samtykkekompetanse

Pårørendes rett til veiledning og informasjon

Jo mindre pasienten er i stand til å ivareta seg selv, desto flere rettigheter har pårørende. Pårørendes rettigheter gjelder både i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Pårørendes rett til veiledning og