Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

kreftbehandling

Senskader etter kreft

Senskader etter kreftbehandling er ulike helseproblemer som tretthet, konsentrasjonsvansker og fordøyelsesplager. Disse varer utover det første året etter behandling, men kan også oppstå flere år etter. Når du avslutter

Kirurgi som kreftbehandling

Kirurgi, også kalt operasjon, er en viktig behandlingsmetode for å kurere kreft. Over halvparten av kreftpasientene blir operert. Kirurgisk behandling innebærer at kreftsvulsten fjernes ved operasjon. Dersom kreftsvulsten er avgrenset