Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

arvelig sykdom

Brugadas syndrom (BS)

Brugada syndrom er en arvelig sykdom som gir unormal elektrisk aktivitet i hjertet, og dermed forstyrrelse av hjerterytmen. Slike forstyrrelser kan føre til blodtrykksfall, besvimelse og i verste fall hjertestans. Ved Brugada syndrom

Lang QT-tid syndrom (LQTS)

Lang QT-tid syndrom er en arvelig sykdom som skyldes unormal elektrisk ledning i hjertet som kan føre til hjerterytmeforstyrrelser. Forlenget QT-tid medfører økt risiko for hjerterytmeforstyrrelser. Du kan oppleve hjertebank, at du blir