Take a fresh look at your lifestyle.

Svulst på balansenerven (vestibularisschwannom)

Vestibularisschwannom, også kalt acusticusnevrinom eller «knute på balansenerven», er en godartet svulst som vanligvis vokser langsomt. Det er ikke en hjernesvulst, men den vokser ut fra balansenerven i indre øregang.

​En godartet svulst er ikke kreft, men en klump eller vekst av vev som består av unormale celler. Godartede svulster sprer seg ikke til andre steder på kroppen og invaderer ikke omkringliggende vev.

Årsaken til at svulsten oppstår er ukjent, og sykdommen er relativt sjelden. I Norge er det cirka 100 nye tilfeller av vestibularisschwannom per år.

Symptomer på svulst på balansenerven

​De vanligste symptomene er

Størrelsen på svulsten har vanligvis ingen betydning hvor mye plager du har. Svulstene forårsaker sjelden smerte, men kan gi en dottfølelse eller ubehag i øreregionen. Noen får hodepine.

Symptomene kan være plagsomme, og vil ofte vedvare til tross for behandling. Behandlingen fjerner ikke alle symptomer, men stanser vekst av mindre svulster eller fjerner store svulster.

Undersøkelse og diagnose

​Diagnosen stilles ved hjelp av MR-undersøkelse. MR-undersøkelsen bestilles vanligvis av øre-nese-hals-lege eller fastlege på bakgrunn av symptomene dine.

Alle som får diagnosen blir kalt inn til informasjons- og vurderingssamtale ved Nasjonal behandlingstjeneste for vestibularisschwannom på Haukeland Universitetssykehus. Der vil det bli tatt høreprøve, balansetest og kalorisk prøve. Alle får grundig informasjon av øre-nese-hals-lege.

Kalorisk prøve er en undersøkelse av balanseorganet, der øregangen din blir oppvarmet eller nedkjølt ved hjelp av vann eller luft. Undersøkelsen gjøres på begge sider og øyebevegelsene dine observeres. Resultatet kan si noe om det er en nedsatt funksjon i balansenerven.

Balansetest gjennomføres for å kartlegge balansen. En balanseplattform måler hvor stødig du klarer å stå i oppreist stilling samtidig som balansen utfordres på ulike måter. MR-undersøkelseMR-undersøkelser gjennomføres for å stille diagnose, kartlegge sykdommens utbredelse eller vurdere effekten av en behandling.

Behandling ved svulst på balansenerven

Behandlingen av vestibularisschwannom kan gis på tre forskjellige måter. Det er svulststørrelsen som avgjør hva slags behandling du skal ha. Svulstene klassifiseres som små, mellomstore (over 20 millimeter i diameter) og store (over 25-30 millimeter).

Små svulster

Små svulster blir fulgt opp med gjentatte MR-undersøkelser, uten aktiv behandling. MR-undersøkelsen gjennomføres med jevne mellomrom. De første årene er det vanlig med årlige undersøkelser, og intervallene økes etter hvert. Dersom svulsten vokser, vil du vanligvis bli behandlet med samme metode som ved mellomstore svulster.

Mellomstore svulster

Dersom svulsten klassifiseres som mellomstor, anbefaler vi behandling. Førstevalget er vanligvis behandling med strålekniv, også kalt gammakniv. Strålekniv er en høyspesialisert strålemaskin, der behandlingen går ut på å rette sterkt fokuserte stråler (brennglass-prinsipp) mot svulsten. Dette gjør at man kan gi en høy stråledose nøyaktig til svulsten, samtidig som nervevevet rundt svulsten blir skånet. Behandlingens hensikt er å stanse videre vekst av svulsten.

Store svulster

Når det gjelder store svulster, anbefaler vi som regel operasjon. Dette fordi store svulster opptar plass i kraniet, slik at de trykker på lillehjernen og hjernestammen. Dette kan gi helseplager i form av økende ustøhet og problemer med gangen.

Prognosen ved svulst på balansenerven

Prognosen ved vestibularisschwannom er god. Studier viser at de som har vestibularisshwannom har samme forventet levetid som befolkningen ellers.

Sykdommens utvikling

Svulsten oppstår fra støtteceller som omgir selve balansenerven. Disse støttecellene fungerer på samme måte som isolasjonen rundt en ledning. Balanse- og hørselsnerven løper fra en benet kanal i tinningbenet, den indre øregang, og inn til hjernen.

Svulsten opptar etter hvert så mye plass i indre øregang at nervene påvirkes, og etter hvert taper du hørselen. Øresus oppstår ofte tidlig, og noen blir plaget av svimmelhet og ustøhet. Stort sett er det bare hørselen som blir verre over tid. De andre plagene holder seg nokså konstante.

Symptomene ved vestibularisschwannom varierer derfor fra individ til individ. En del har få eller ingen plager, mens andre er hardere rammet.

Lite sammenheng mellom svulststørrelse og plager

En liten svulst kan gi mye plager, for eksempel svimmelhet, mens en stor svulst kan gi lite plager. Vekst av svulsten trenger heller ikke føre til noen endring av symptomene.

Aktiv behandling av svulsten fører sjelden til reduserte symptomer.

Kompensasjon for nedsatt funksjon i balanseorganet

Hvis du har vestibularisschwannom har du godt av å være i regelmessig fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet hjelper kroppen å kompensere for nedsatt funksjon i balansenerven på den siden hvor svulsten sitter. Type aktivitet og mengde velger du ut fra dine interesser og ditt funksjonsnivå.

Å leve med svulst på balansenerven

​Vestibularisschwannom medfører varierende grad av kroniske plager som du må lære deg å leve med.

Svimmelhet kan påvirke livskvaliteten betydelig. De færreste med vestibularisschwannom har invalidiserende svimmelhet. Det er viktig å være i aktivitet selv om du plages av svimmelhet eller ustøhet. Mange opplever at plagene avtar etter hvert. Noen ganger vil et spesialtilpasset treningsprogram fra fysioterapeut være til god hjelp. Du kan be om henvisning til fysioterapeut hos din lege.

Høreapparat kan hjelpe på hørselshemningen hos enkelte. De fleste med svulst på balansenerven sier at de har problemer med å følge med i samtaler der det er flere tilstede. Noen får stiv nakke som følge av at hørselstapet kun rammer det ene øret. Her kan fysioterapi også være til god hjelp.

Øresus er vanlig, men den er sjelden kraftig. Stillhet kan gjøre øresus tydeligere. Hvis du er plaget av øresus, kan det være et godt tips å ha på litt lyd i bakgrunnen. Lyd fra for eksempel radio, TV, andre mennesker eller et åpent vindu kan være et godt virkemiddel for å flytte fokus fra øresusen, slik at denne oppleves mindre plagsom. Tekniske hjelpemidler kan også være nyttige, for eksempel høreapparat med motlyd.

Opplæring for pasienter og pårørende

Nasjonal behandlingstjeneste for vestibularisschwannom ved Haukeland Universitetssykehus har flere ganger årlig opplæring for pasienter og pårørende. Kurset går over to dager og har fokus på informasjon, mestring og fysisk trening. Det å treffe andre i samme situasjon er også svært nyttig for mange.

Denne artikkelen vart kopiert frå helsenorge.no 15.07.2019. Teksta kan ha vorte oppdatert på helsenorge.no

Comments are closed.