Take a fresh look at your lifestyle.

Skjermbruk og søvnproblemer hos ungdom

Norsk ungdom bruker stadig mer tid foran en elektronisk skjerm, noe som gir dårligere søvn. Jo lengre tidsbruk foran skjermen, desto høyere risiko for kortere søvntid.

Antallet elektroniske skjermer og annet som ungdommer bruker, er omfattende: smarttelefoner, spillkonsoller, tv-er, musikkspillere, datamaskiner, nettbrett. 

Bruken av alt dette er så integrert i de unges hverdag at det bokstavelig talt er en utfordring å logge av, og søvnmangel som følge av elektroniske «dingser» er et økende problem.

Mer tid foran skjerm gir mindre tid med søvn

Bruk av elektroniske skjermer både dag og kveld påvirker søvnen negativt. Risikoen for kortere søvntid øker proporsjonalt med tidsbruken foran skjermer.

Jo større bruken av elektroniske skjermer er i timene før leggetid, jo mer øker risikoen for at søvntiden forkortes, og at leggetiden forskyves inn i senere nattetimer.

I en stor norsk studie fra 2015 så man at nesten alle ungdommene brukte en eller flere elektroniske dingser den siste timen før de skulle legge seg. De som oppga å bruke pc mer enn to timer på fritiden, hadde over dobbelt så stor risiko for å sove mindre enn fem timer om natten.

Multitasking gjør det vanskeligere å sovne

Det er ikke bare bruk av nettbrett, smarttelefon og pc om kvelden i timene før leggetid som fører til at norske tenåringer får for lite søvn. I tillegg virker multitasking, bruk av flere dingser samtidig før leggetid, også inn på sannsynligheten for å bruke over en time på å sovne.

Forklaringene på koblingen mellom søvnlengde, leggetid og bruk av elektroniske dingser før leggetid er flere.

Mediebruk kan påvirke søvnlengden direkte ved at skjermene fungerer som en tidstyv. Timene går fort når man bruker nettbrettet eller smarttelefonen. Samtidig kan søvnen forstyrres gjennom at kropp og hjerne ikke får ro av mediebruken. I tillegg kan lyset fra skjermene forstyrre den innebygde døgnrytmen.

Fakta er hentet fra Uni Research og artikkelen «Sleep and Use of Electronic Devices in Adolescence: Results from a Large Population-Based Study» av Hysing, Pallesen, Stormark, Jakobsen, Lundervold og Sivertsen (2015).

Flere ressurser

Denne artikkelen vart kopiert frå helsenorge.no 15.07.2019. Teksta kan ha vorte oppdatert på helsenorge.no

Comments are closed.