Take a fresh look at your lifestyle.

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er en tilstand hvor man kan få «flashbacks»

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er en tilstand hvor man kan få «flashbacks» og sterke minner om noe traumatisk som har skjedd. Noen kan også få hodepine, svimmelhet, kvalme og høy puls.

Du kan også få PTSD om du har vært vitne til en traumatisk hendelse eller om du var involvert på annen måte. 

Det er normalt å føle seg redd eller engstelig etter at noe traumatisk har skjedd. Selv om følelsene vekker uro vil de vanligvis gå over etter noen uker. Men opplever du at symptomene forverres, at de vedvarer over tid og hindrer deg i vanlige gjøremål kan du ha posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

Mange forbinder PTSD med voldtekt eller krig, men du kan for eksempel få PTSD dersom noen nær deg plutselig dør, du blir overfalt, utsatt for langvarig mobbing eller involvert i en trafikkulykke.

De fleste med PTSD får symptomer rett etter at å ha vært gjennom en opprivende hendelse. Men hos noen kommer ikke symptomene før etter måneder eller år.

Symptomer på posttraumatisk stresslidelse

Hvis du har PTSD kan du oppleve å få sterke minner om den traumatiske hendelsen. Du kan ha «flashbacks», der du opplever at du gjennomlever hendelsen på nytt, eller du kan ha mareritt om det som skjedde. Noen mennesker forsøker å la være å snakke om eller tenke på det som skjedde, og unngår personer eller steder som minner dem om hendelsen.

PTSD kan også få deg til å føle deg oppspilt, anspent eller nervøs, eller du kan bli irritabel og sint. Noen isolerer seg og får lav selvfølelse. Forstyrrelsen kan være en belastning for forholdet til familie og venner. DepresjonDepresjon er en psykisk lidelse som påvirker humøret, følelsene og atferden din.

Noen har også fysiske symptomer. Du kan føle deg svimmel, kvalm eller ha hodepine, eller ha en følelse av at hjertet slår veldig fort eller hardt.

Søvnvansker og nedsatt konsentrasjon er også vanlige symptomer.

Mange av disse følelsene er normale etter en skremmende hendelse. Men hvis du har PTSD, vil symptomene ofte bli verre med tiden, og påvirke funksjonsevnen din.

Det kan være vanskelig å snakke om den traumatiske hendelsen, men det er viktig å åpne seg for terapeuten/legen om dette. Leger kan feilaktig tro at PTSD skyldes noe annet, som for eksempel depresjon. Tilstanden kan også opptre samtidig med angst, pille- og alkoholmisbruk.

Hvor kan jeg få hjelp?

​Om den utløsende hendelsen skjedde nylig og symptomene ikke er veldig sterke, kan man ofte vente med spesifikk behandling. Omsorg fra familie og nære venner kan bety mye i denne fasen.

Dersom symptomene er veldig sterke eller de varer ut over tre måneder bør du oppsøke profesjonell hjelp. Bestill time hos fastlegen din først. Hun kan henvise deg til spesialist i behandling av PTSD, for eksempel en psykolog.

Kanskje trenger du litt praktisk hjelp, eller noen å snakke med. Venner og familie kan kanskje være i stand til å hjelpe. Noen oppsøker støttegrupper i sitt nærområde.

Samtalebehandling ved posttraumatisk stresslidelse

En form for samtalebehandling som kalles traumefokusert kognitiv atferdsterapi kan hjelpe mennesker som har PTSD. Terapien fokuserer på å hjelpe deg til å forstå dine tanker og følelser, og på å finne praktiske måter å mestre dem på. Det finnes god forskning som viser at kognitiv atferdsterapi kan hjelpe deg til å føle deg mindre engstelig, ha færre symptomer på PTSD eller bli helt frisk.

Det kan være vanskelig å snakke om de traumatiske hendelsene, og noen ganger dropper mennesker ut av behandling på grunn av dette ubehaget. Alternativt kan man fokusere på repeterende tanker og vonde følelser og praktisk håndtering av dette. Med en kognitiv tilnærming kan man bli flinkere til stresshåndtering.

En annen form for samtaleterapi kalles Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR). Terapeuten ber deg om å huske noe fra den hendelsen du gjennomgikk. Mens du fremkaller minnene gjør terapeuten bevegelser i luften med en finger. Du følger bevegelsene med øynene. Noen leger mener at det å huske en hendelse mens du blir distrahert hjelper deg å organisere minnene dine slik at de blir mindre plagsomme. Noen terapeuter bruker lyder som distraksjon (en tone eller en rytme som markeres med foten eller hånden).

Med samtalebehandling møter man vanligvis terapeuten ukentlig i åtte til tolv uker.

Her kan du se en informasjonsfilm om samtaleterapi fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (nkvts.no).Råd til deg som tidligere har opplevd traumatiske hendelserNår hendelser og situasjoner oppleves som utrygge og ligner på opplevelser fra fortiden, er det helt vanlig å bli minnet om tidligere traumer og tap.

Legemiddelbehandling ved posttraumatisk stresslidelse

Legemidler mot depresjon (antidepressiva) brukes noen ganger dersom samtalebehandling ikke gir god nok lindring eller hvis en pasient ikke ønsker samtaleterapi. Det finnes flere legemidler å velge mellom. Bedring inntreffer vanligvis etter en til to uker, men det kan ta seks til åtte uker før full effekt er oppnådd. Dosering gjøres i samarbeid med behandlende lege. Vanligvis anbefaler legene ett års behandling for å stabilisere effekten og hindre tilbakefall.

Antidepressiva kan gi bivirkninger. Noen blir plaget med tørr munn, svimmelhet, søvnproblemer og urolig mage, men dette varierer fra legemiddel til legemiddel og fra person til person. Legen kan også gi informasjon om svært sjeldne, men alvorlige bivirkninger.

Ved avslutning av behandling, bør dette skje i samarbeid med behandlende lege. Det er vanlig å trappe ned dosen gradvis for å unngå ubehag som kan oppstå ved brå avslutning.

Hva vil skje videre?

Det vanskeligste med å ha PTSD kan være å be om hjelp. Men dette er veldig viktig. Behandling kan hjelpe deg til å føle deg bedre, og til å komme videre med livet ditt. Det er aldri for sent å starte behandling.

Mange blir helt bra i løpet av det første året etter den skremmende hendelsen. Men for noen kan PTSD være en varig tilstand. Du kan oppleve at symptomene dine kommer og går. Du kan føle deg bedre til tider, for så å føle deg verre, hvis du opplever noe som minner deg om hva du har vært igjennom. Hvis dette er tilfelle kan behandling hjelpe deg å mestre situasjonen bedre.

Denne artikkelen vart kopiert frå helsenorge.no 15.07.2019. Teksta kan ha vorte oppdatert på helsenorge.no

Comments are closed.