Take a fresh look at your lifestyle.

Nyrebekkenbetennelse

Nyrebekkenbetennelse kan være alvorlig, men det finnes effektiv behandling.

De fleste urinveisinfeksjoner starter med at bakterier kommer inn i urinrøret fra urinrørsåpningen. Det kan forårsake blærekatarr (cystitt). Dersom bakteriene sprer seg opp til en eller begge nyrer, kaller vi det nyrebekkenbetennelse (pyelonefritt). 

De fleste kan behandles hjemme, men det kan bli nødvendig med behandling på sykehus ved kjent misdannelse av blæren, urinlederne eller nyrene. Sykehusinnleggelse kan også bli aktuelt hvis du er veldig dårlig, har nyrestein, er gravid eller er eldre enn seksti år.

Alle kan få nyrebekkenbetennelse, men risikoen øker dersom du har hatt hyppige blærekatarrer eller har nedsatt immunforsvar.

Symptomer på nyrebekkenbetennelse

Nyrebekkenbetennelse gir som oftest svært redusert allmenntilstand. Symptomene utvikler seg gjerne over noen få timer og kan være høy feber, frostbyger med skjelvinger, smerter i siden eller bekkenet, ryggsmerter, kvalme, oppkast eller diaré. Hyppig og smertefull vannlatingen er vanlig. Urinen kan være grumsete, ha annen farge eller lukte sterkt.

Eldre mennesker kan ha andre symptomer for eksempel kun feber eller forvirring, sløvhet, appetittløshet eller generell uvelfølelse.

Det må tas en urinprøve for å se etter tegn på infeksjon. Det kan også være nødvendig å ta en blodprøve. Noen trenger flere undersøkelser, som røntgen, ultralyd eller CT.

CT-undersøkelse

CT er tverrsnittfotografering av aktuelle områder i kroppen med bruk av røntgenstråler.

Behandling av nyrebekkenbetennelse

Behandlingen for nyrebekkenbetennelse er antibiotika. De fleste tar tablettene hjemme, men noen trenger antibiotika intravenøst på sykehuset. Det finnes mange ulike typer antibiotika.

Nyrebekkenbetennelse behandles med antibiotika i 7-14 dager. Varigheten er avhengig av hvor alvorlig infeksjonen er. Bedring bør skje etter to–tre dager. Ved manglende bedring, skal man oppsøke lege.

I løpet av to uker bør infeksjonen være helt over. Tablettkuren bør alltid fullføres selv om bedring kan skje raskt. Dette gjelder ikke dersom du får alvorlige bivirkninger av legemidlene. Da må behandlingen vurderes av lege.

Antibiotikatabletter kan ha vanlige bivirkninger som urolig mage, diaré og soppinfeksjon i underlivet. Men det kan også gi kraftigere reaksjoner som for eksempel kraftige hudutslett, allergiske reaksjoner eller gulsott (sjelden).

Nyrebekkenbetennelse kan være smertefullt, og det kan være behov for smertestillende for å redusere feber og ubehag. Ved store smerter, bør legen orienteres. Da kan det være aktuelt med sterkere smertestillende, men de fleste har god hjelp av paracetamol. Det er viktig ikke å ta for høy dose da det kan forårsake alvorlig leverskade.

Betennelsesdempende midler som for eksempel ibuprofen kan også brukes, men også med disse legemidlene er det viktig å unngå for store doser.

Det kan være bra å drikke rikelig.

Dersom det er nødvendig med innleggelse på sykehus, kan det gis antibiotika intravenøst. Intravenøs antibiotika gis som et drypp i armen og virker raskt fordi medikamentene kommer direkte inn i blodbanen.

Prognose

De fleste blir helt bra etter antibiotikabehandlingen. Bedring inntreffer oftest etter en til to dager. Ved manglende bedring, bør du oppsøke legen for kontroll. Noen ganger må man endre type antibiotika. En sjelden gang kan man få en oppsamling av puss i nyrene, en såkalt abscess. Da kan det bli aktuelt med en operasjon for å tømme ut pusset.

To alvorlige, men sjeldne komplikasjoner, er blodforgiftning og nyresvikt. Blodforgiftning skyldes at bakteriene kommer inn i blodbanen. Nyresvikt oppstår når nyrene slutter å fungere som de skal. Hvis en av disse komplikasjonen oppstår, er det nødvendig med intensivbehandling på sykehus.

Noen får gjentatte nyrebekkenbetennelser, noe som kan skade nyrene på sikt. Det kan være aktuelt å bruke en liten dose antibiotika hver dag for å forebygge dem. Disse pasientene bør utredes for å lete etter underliggende årsaker.

Denne artikkelen vart kopiert frå helsenorge.no 10.11.19. Teksta kan ha vorte oppdatert på helsenorge.no

Comments are closed.