Take a fresh look at your lifestyle.

Kleine-Levins syndrom er en meget sjelden søvnsykdom

 

Personer med KLS syndrom har anfall med søvn i perioder som kan vare alt fra to døgn til fire uker. ​​​​​​​Søvnanfallene er kun avbrutt av korte perioder der pasienten kan spise, gå på toalettet osv. KLS har ingen kjent årsak, men det er hos enkelte beskrevet infeksjon like før første utbrudd. Senere utbrudd kan utløses av alkohol, cannabis, stress med mer.

Diagnosen settes ut fra sykdomshistorie hos spesialist, etter henvisning fra fastlege. Ingen biomarkør (medisinske prøver) bekrefter diagnosen alene. Debut er vanligvis i tidlig pubertet. Under søvnanfallene opplever man ofte endring i adferd, som at man blir irritabel, klengete, oppfører seg mer barnslig og får endret talehastighet.

Sukkerhunger er ikke uvanlig. KLS-pasienter beskriver en opplevelse av uvirkelighet under anf​​allene. De fleste pasientene trenger mye ro og hvile under anfallene, og dette gjøres best i hjemmet. Erfaringsmessig slutter episodene å komme i slutten av 20-årene.

Andre nettsider

Denne artikkelen vart kopiert frå helsenorge.no 15.07.2019. Teksta kan ha vorte oppdatert på helsenorge.no

 

Comments are closed.