Take a fresh look at your lifestyle.

Hepatitt B er en virusinfeksjon som angriper leveren

Tilstanden kan variere fra mild til alvorlig, og ikke alle trenger behandling. Smitte kan unngås med vaksinasjon mot hepatitt B.

De som er i risikosonen for å bli smittet av hepatitt B anbefales vaksinasjon for å forebygge sykdom. Mange vil kunne få resepten på blå resept. 

Hepatitt B er ganske sjelden i Norge, men følgende grupper har større risiko for å få hepatitt B enn andre:

 • Personer som reiser til eller er langtidsboende i deler av verden der hepatitt B er vanlig (inkluderer deler av sørøst Asia, mesteparten av Stillehavet, Afrika sør for Sahara, Amazonas, deler av Midtøsten, Sentral-Asia og noen land i Øst-Europa)
 • Injiserende rusmisbrukere, spesielt hvis man deler sprøyter med andre
 • Seksualpartnere til de som enten er smittet eller er barn av en injiserende misbruker eller noen som har hepatitt B
 • Personer som deler hjem med en som er smittet
 • Personell som er risikoutsatt, f.eks. helsepersonell, fengselsansatte og institusjonsansatte
 • De som deler bolig med noen som er smittet av hepatitt B
 • De som bytter seksualpartnere hyppig
 • Homofile menn. Analsex øker smitterisikoen.

Hepatitt B-vaksine

Hepatitt B-vaksinen tilbys alle barn født 1. november 2016 eller senere. Den anbefales også til voksne med høyere smitterisiko.

Symptomer på hepatitt B

Hepatitt B er en leverinfeksjon forårsaket av hepatitt B-viruset. Infeksjonen kan være så mild at forløpet er uten symptomer, og da trenger du ingen behandling. Andre ganger kan infeksjonen bli kronisk og i verste fall livstruende.

Infeksjonen kan gi symptomer som:

 • tretthet
 • manglende appetitt
 • smerter og ubehag
 • sykdomsfølelse
 • oppkast
 • urin som er mørkere enn vanlig
 • gulskjær i huden og på det hvite i øynene – gulsott

Hvordan blir man smittet?

​Hepatitt B viruset finnes i kroppsvæsker hos mennesker som er smittet. Bærere av viruset kan også smitte andre, selv om de ikke føler seg syke. Smitte kan skje på følgende måter:

 • Via blod eller annen kroppsvæske fra en som er smittet, som for eksempel ved sex eller gjenbruk av urene sprøyter med narkotika.
 • Ved tatovering med urent utstyr.
 • Gravide kan overføre viruset til barnet.

Forebygging av hepatitt B

​De fleste i Norge er ikke vaksinert mot hepatitt B.

Generell smitterisiko redusereres ved følgende tiltak:

 • Bruk kondom i tilfelle du har sex med mennesker som er smittet, eller hvis du er usikker.
 • Unngå å dele nåler med andre rusmisbrukere.
 • Unngå å dele husholdningsartikler som barberblader med folk som er smittet.
 • Ved akupunktur, tatovering eller piercing må du forsikre deg om at nålene er sterile.

Ved mistanke om smitte kan det gis immunglobulin som injeksjon. Denne behandlingen hindrer viruset i å spre seg til ikke infiserte celler i kroppen. Behandlingen virker best hvis den gis innen 24 timer etter kontakt med viruset. Immunglobuliner gir ikke langtidsbeskyttelse mot hepatitt B.

Du bør vurdere å oppsøke lege for å få immunglobulin ved:

 • stikkuhell med nål
 • deling av nål med noen som kan være smittet med hepatitt B
 • ubeskyttet sex med noen som har eller kan ha hepatitt B

Helseråd på reisen

Her får du en oversikt over nyttige helseråd, som viktige vaksiner og tiltak mot blodpropp.

Prognose ved hepatitt B

​De fleste blir friske av hepatitt B uten behandling, men for noen få blir sykdommen alvorlig og langvarig. Hvis det skjer, kan hepatitt B-infeksjonen føre til leversvikt. På sikt kan leverkreft eller en leversykdom kalt skrumplever utvikles. Spedbarn og barn har større risiko for å få den alvorligste typen. Kliniske studier for hepatitt b – kronisk1 klinisk studie er åpen for rekruttering i Norge

Denne artikkelen vart kopiert frå helsenorge.no 11.09.19. Teksta kan ha vorte oppdatert på helsenorge.no

Comments are closed.