Take a fresh look at your lifestyle.

Forhøyet fettstoff i blodet – hypertriglyseridemi

Triglyserid er et fettstoff og utgjør hoveddelen av fettet i kosten. Hypertriglyseridemi er en tilstand med for høy verdi av fettstoffet triglyserid i blodet. Arv, overvekt og høyt alkoholbruk er blant de vanligste årsakene til hypertriglyseridemi. Behandlingen du får avhenger av årsaken til tilstanden.

Triglyserider er fettforbindelser sammensatt av glyserol og fettsyrer. Fettsyrer kan være mettede, enumettede og flerumettede, og dette bestemmer om fettsyrene øker eller reduserer blodets kolesterol.
For å transportere triglyserider i blodet, må tarmen lage kolesterol som skal inngå i en transportpartikkel (lipoprotein). Dette er en av forklaringene på at et høyt fettinntak øker blodets kolesterol.

Symptomer ved hypertriglyseridemi

​Du merker ikke denne tilstanden i seg selv, men den kan medføre økt risiko for betennelse i bukspyttkjertelen. Det arter seg vanligvis som kraftige konstante smerter oftest i mellomgulvet.

Dette skjer i kroppen

Det er kolesterol, ikke triglyserider, som lager avleiringer på innsiden av pulsårene. Likevel innebærer en forandring i konsentrasjonen av triglyserider i blodet en endret sammensetningen av kjente risikofaktorer. Derfor er triglyseridnivået i blodet avgjørende både for fett- og kolesterolforbrenningen.

Risikofaktorene kalles:

  • very low density lipoprotein (VLDL)
  • low density lipoprotein (LDL)
  • high density lipoprotein (HDL)

Hvordan stilles diagnosen?

Diagnosen stilles ved å måle triglyseridene i en blodprøve etter at man har fastet i minst 12 timer (man kan drikke vann). Dersom verdien blir for høy kan man se at blodplasma blir fettaktig og ikke lenger er gjennomsiktig.

Årsaker til hypertriglyseridemi

​I Norge er det vanligst at denne tilstanden utløses av enten:

Dette kalles sekundære hypertriglyseridemier. I tillegg kan enkelte medikamenter gi sekundær hypertriglyseridemi. Dette gjelder for eksempel medikamenter som retinsyrederivater, stereoider, psykofarmaka og proteasehemmere. Noen varianter av hypertriglyseridemi utviser så kraftig arvelighet at man har benevnt dem:

  • familiær hypertriglyseridemi
  • familiær kombinert hyperlipidemi
  • familiær dysbetalipoproteinemi (remnant sykdom)

Det finnes rene genetiske varianter (primære hypertriglyseridemi) som skyldes svikt i funksjonen av enzymene: lipoprotein lipase, apolipoprotein C-II og apolipoprotein E.

I tillegg forekommer en rekke arvelige varianter som foreløpig er utilstrekkelig kartlagt.

Behandling av hypertriglyseridemi

​Dersom du har arvet denne tilstanden (primær hypertriglyseridemi) består behandlingen av triglyseridesenkende medikamenter i tillegg til kost og livsstilsråd. 

Ved sekundær hypertriglyseridemi er behandlingen å korrigere den bakenforliggende årsaken, og ved behov supplere med samme type behandling som ved primær hypertriglyseridemi.

Det er mulig å rette opp triglyseridverdien hos de aller fleste ved målrettet behandling

Å leve med sykdommen

Å leve med sykdommen medfører at man bør kontrollere triglyseridnivået jevnlig, vanligvis én til to ganger hvert år. For kronisk syke og mennesker med funksjonshemming bør man fokusere på læring og mestring i hverdagen.

Denne artikkelen vart kopiert frå helsenorge.no 16.08.2019. Teksta kan ha vorte oppdatert på helsenorge.no

Comments are closed.