Take a fresh look at your lifestyle.

Fødsel i EU/EØS eller Sveits

Dersom du er medlem av den norske folketrygden og føder når du oppholder deg i et annet EU/EØS-land eller Sveits, vil du kunne få dekket deler av utgiftene.

Dette er uavhengig av om fødselen skjer akutt eller er planlagt.

Akutt fødsel

​Hvis du uventet/akutt kommer i fødsel mens du oppholder deg i et annet EU/EØS-land eller Sveits, skal du i utgangspunktet få dekket utgiftene etter oppholdslandets lovgivning ved å fremvise Europeisk helsetrygdkort. Fødestedet må være tilknyttet det offentlige. 

Ta kontakt med Helfo dersom du ikke får benyttet helsetrygdkortet. 

Planlagt fødsel

​Hvis du ønsker å reise til et annet EU/EØS-land for å føde, vil du kunne få dekket deler av utgiftene. Før du reiser, må du sørge for å få legeerklæring fra fastlege eller behandlende lege. Du må selv inngå avtale med en fødeinstitusjon i landet du skal til. ​ 

Du må legge ut og søke Helfo om refusjon i etterkant. Skjema og dokumentasjon må sendes til Helfo innen 6 måneder etter at du har født. 

Digitalt skjema

Logg inn på Helfos digitale skjema

Nyttig informasjon om å sende digitalt skjema, finner du her. 

Papirskjema

Dersom du ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du i stedet sende oss papirskjema. 

Fyll ut og send inn 

«Søknad om refusjon for helsetjenester mottatt i et annet EØS-land/Sveits (05-24a.10)» Bokmål | English

til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg. 

NB! Du kan ikke få refusjon for utgifter til planlagt fødsel i Sveits. 

Les mer om sykehusbehandling og andre spesialisthelsetjenester i EU/EØS-land her. 

Lenger opphold i et annet EU/EØS-land eller Sveits

Skal du oppholde deg i en lengre periode i et annet EU/EØS-land eller i Sveits før eller etter fødselen, bør du forsikre deg om at du har rett til å få dekket fødselen og helsetjenester for deg og barnet ditt.  

Du må ha med deg rettighetsdokument S1 (tidligere blankett E106) fra Norge for å dokumentere rettighetene dine. Med S1 dekkes fødselen og andre helsetjenester for deg og barnet etter reglene i landet der du oppholder deg.  

Helsehjelpen du eller barnet ditt mottar må være en del av det offentlige helsetilbudet i oppholdslandet, og du betaler en eventuell egenandel på lik linje med landets øvrige innbyggere. 

Les mer om hvem som har rett til rettighetsdokument S1 og hvordan du søker om å få det. (Se steg 2, 3 og 4 på nettsiden «Arbeidstaker fra EU/EØS eller Sveits som jobber i Norge, men ikke bor her».)  

Studenter

Dersom du er student i et EU/EØS-land eller i Sveits og er medlem i den norske folketrygden, skal du vise Europeisk helsetrygdkort i forbindelse med fødsel. Fødestedet må være tilknyttet det offentlige. Helsetrygdkortet skal også brukes i forbindelse med svangerskapskontroller og lignende.  

Les mer om medlemskap i den norske folketrygden for studenter i EU/EØS-land og Sveits. 

Du vil få dekket utgiftene du har i forbindelse med graviditet og fødsel etter oppholdslandets regler. Det er derfor viktig å være oppmerksom på at tilbudet som gis til gravide vil variere fra land til land. 

Ta kontakt med Helfo dersom du ikke får benyttet helsetrygdkortet. 

Denne artikkelen vart kopiert frå helsenorge.no 23.11.19. Teksta kan ha vorte oppdatert på helsenorge.no

Comments are closed.