Take a fresh look at your lifestyle.

Diabetes og førerkort

Personer med diabetes som bruker blodsukkersenkende legemidler og/eller insulin, trenger legeattest for å få utstedt og fornyet førerkort.

Helseattest for førerkort for personer med diabetes

Du trenger vanlig legeattest for å få førerkort. Hvis du ikke har alvorlige senskader, som for eksempel nerveskader (nevropati), synssvekkelse eller hjerte- og karsykdom, og heller ikke bruker legemidler som kan gi for lavt blodsukker, vil du få tillatelse til å kjøre lettere kjøretøy (klasse ABE) i inntil 5 år.

Vil du opprettholde førerkort for tyngre kjøretøy (klasse CD) og du behandles med insulin eller andre blodsukkersenkende legemidler, stilles det strenge krav til kontroll, og førerkortet gis ikke lenger gyldighetstid enn 3 år. Det vil ikke gis førerett for kompetansebevis for utrykningskjøretøy eller kjøreseddel for persontransport med buss/maxitaxi. Der det oppstår anfall av hypoglykemi (lavt blodsukker) med behov for bistand fra andre, gjelder særlige regler.

Les mer om de nye helsekravene i Førerkortveilederen kapittel 12.

Lovdata

Krav til førere med diabetes

​Bruker du insulin eller andre blodsukkersenkende legemidler, ha alltid søt drikke eller druesukker i bilen, ta nok pauser på lange kjøreturer, og ha god blodsukkerkontroll. Føling kan av og til oppstå fort og umerkelig, og som bilfører har du et spesielt ansvar. Har du hatt alvorlig føling som har ført til bevisstløshet, kan du miste førerkortet for en periode.

Ved diabetes som behandles med insulin eller andre blodsukkersenkende legemidler, må:

  • det ikke ha vært alvorlig hypoglykemi (lavt blodsukker) de siste 12 måneder
  • føreren være fullt oppmerksom på utviklingen av hypoglykemi
  • føreren regelmessig kontrollere blodsukkeret minst 2 ganger daglig i forbindelse med kjøring
  • føreren kunne redegjøre for farene ved hypoglykemi
  • det ikke være tegn på alvorlige komplikasjoner til sykdommen.

Andre nettsteder

Comments are closed.