Take a fresh look at your lifestyle.

Dette skjer i kroppen når du drikker alkohol

Når promillen øker vil du etter hvert få redusert hukommelse, bli mindre kritisk og mer villig til å ta større risiko.

Alkohol tas opp i blodet via magesekken og tynntarmen og påvirker sentralnervesystemet. Dersom du drikker på tom mage blir alkoholen tatt opp raskere, og konsentrasjonen av alkohol i blodet blir større. Alkohol kan også påvirke effekten av en rekke legemidler og rusmidler, og hvordan kroppen reagerer på disse.

Det er lurt å spise før du drikker

Kort tid etter at du har drukket alkohol, vanligvis bare noen minutter, kan det måles alkohol i blodet. Er det lenge siden du har spist vil det gå kortere tid før alkoholen er tatt opp i blodet.

I løpet av den tiden alkoholen befinner seg i mage og tarm før den går over i blodet, gir den ingen virkning på resten av kroppen. Virkningen kommer først når alkoholen har blitt absorbert og transportert rundt til organene i kroppen. Ved små alkoholinntak som skjer i forbindelse med måltider, kan noe av alkoholen forbrennes før den blir tatt opp i blodet, slik at 10–50 prosent av alkoholen vi drikker aldri kommer over i kroppen. Bakrus – hvordan unngå fyllesykeEr du fyllesyk, bør du hvile og drikke nok vann. Les råd for å unngå bakrus neste gang.

Dette skjer når promillen stiger

​Med økende promille blir du blant annet ustø, trøtt og sløv. Ved svært høy promille kan pustesenteret i hjernen lammes. En alkoholkonsentrasjon omkring 3 promille eller høyere kan være dødelig. Årlig registreres det 6 000 sykehusinnleggelser med akutt alkoholforgiftning.

Alkoholen påvirker hjernecellene og overføringen av signaler mellom hjernecellene på en rekke forskjellige måter. Hvordan alkoholen påvirker deg endres med hvor mye alkohol du har i blodet.

Som tommelfingerregel gjelder:

  • Opp mot og omkring 0,5 promille: Du føler seg lett påvirket. 
  • Mellom 0,5 og 1 promille: Du blir mer kritikkløs og risikovillig. 
  • Over 1 promille: Balansen blir dårligere, det oppstår snøvlete tale og kontroll med bevegelser forverres. Du blir trøtt og sløv og kan bli kvalm. 
  • Over 1,5 promille: De fleste får problemer med hukommelsen. Hukommelsesproblemene øker med stigende promille. 
  • Svært høy promille: Bevisstheten nedsettes og du kan bli bevisstløs. Pustesenteret i hjernen kan hemmes. Oppkast er vanlig. Høy promille kan være dødelig. Risiko for død øker sterkt hvis du samtidig har brukt beroligende midler, sovemidler, smertestillende midler, midler mot epilepsi eller andre medikamenter som har sløvende eller dempende virkning på hjernen.

Ulik toleranse for alkohol

Mange lurer på hvilke virkninger du får ved ulike promillenivå. Det er vanskelig å svare eksakt på dette, fordi det er store individuelle forskjeller. Forventninger til hva alkoholinntaket skal medføre, vil også påvirke vår opplevelse av påvirkningen.

Er du vant til å drikke deg til et gitt beruselsesnivå, kan du utvikle en toleranse. Dette vil si at virkningene bli mindre når du har gjentatt denne formen for å drikke svært mange ganger med ikke alt for store mellomrom. Er du påvirket i mer enn 3–5 timer sammenhengende kan du også etter hvert føle deg mindre påvirket selv om promillen er like høy.

Rusopplevelsen og alkoholens mer objektive effekter på hjernen vil alltid avhenge av tilstanden i hjernen, vår genetiske bakgrunn og de fysiske og psykiske påvirkninger vi er og har vært utsatt for.

Slik blir du edru

Kroppen kvitter seg med alkohol ved å forbrenne den i leveren. Straks den første alkoholen er blitt absorbert og passerer leveren, starter alkoholforbrenningen. Alkoholforbrenningen foregår med konstant hastighet.

Verken promillenivå, badstuopphold, mosjon, kaffe, legemidler eller kjemiske vidunderkurer kan øke forbrenningshastigheten.

​Fakta: hva er promille?Når alkoholen kommer over i blodet, kan mengden måles og angis som promille.Promillen viser hvor mange tusendeler av en vektenhet blod som utgjøres av alkohol.1 promille betyr at blodet inneholder 1 gram alkohol per kilo blod.Det er en myte at man kan få promille uten å drikke alkohol, for eksempel etter å ha spist sure melkeprodukter som kefir eller lignende.Alkohol forbrennes hovedsakelig i leveren, og promillen synker i takt med at alkoholen brytes ned.Alkoholpromillen i blodet synker med gjennomsnittlig 0,15 promille per time for begge kjønn.

Mer informasjon fra Oslo Universitetssykehus

Alkoholforgiftning

​Opplever du at noen har drukket så mye at du ikke får kontakt? Dersom en person er bevisstløs som følge av å ha drukket for mye alkohol kan situasjonen være livstruende.

Bevisstløs – skaff hjelp

En person er bevisstløs dersom du ikke får reaksjon når du rister skuldrene hans og du spør høyt «hvordan er det med deg?». Hvis personen ikke reagerer, rop på hjelp. 

Ring medisinsk nødtelefon 113 og forklar tilstanden og hvor mye alkohol – og når – du tror han/hun har drukket. Følg veiledning fra 113.

Stabilt sideleie

Ved akutt «alkoholoverdose» kan personen få oppkast i lungene. Her er det avgjørende at personen umiddelbart legges over på siden, slik at ikke oppkast eller tungen stenger for luftveiene. Legg vedkommende i stabilt sideleie, det vil si slik at han ikke velter tilbake på ryggen. Sjekk at personen puster.

Barn og alkoholforgiftning gjennom husholdningsprodukter

Barn kan også bli alkoholforgiftet fordi alkohol, eller etanol, finnes i mange husholdningsprodukter som vi omgir oss med. Ring Giftinformasjonen 22 59 13 00 ved uhell, eller 113 ved alvorlige symptomer. Førstehjelp og skaderDet er viktig å kunne bidra med umiddelbar hjelp hvis familiemedlemmer, en kollega, et barn eller en fremmed blir akutt syke eller skadet.

Denne artikkelen vart kopiert frå helsenorge.no 09.08.2019. Teksta kan ha vorte oppdatert på helsenorge.no

Comments are closed.