Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

Regjeringen

Vil auke innsatsen for sårbare barn

Regjeringa føreslår å styrkje innsatsen mot vald og overgrep med ytterlegare 54 millionar kroner til opptrappingsplanen mot vald og overgrep. Regjeringa held fram satsinga på barnevernet, og vil auke…