Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

Infeksjon og betennelse

Infeksjon i det ytre øret

En øregangsinfeksjon kan være ubehagelig. Dersom du svømmer hyppig øker sannsynligheten for at du kan pådra deg en slik infeksjon. I de fleste tilfeller kan infeksjonen behandles effektivt. Når du har øregangsinfeksjon blir huden

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More