Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

Psykiske lidelser

Klage på tvungent psykisk helsevern

Du kan alltid klage på vedtak som innebærer bruk av tvang. Både pasienten selv og nærmeste pårørende kan klage. En klage kan fremsettes både skriftlig og muntlig, overfor den som har fattet vedtaket eller overfor annet

Etablering av tvungent psykisk helsevern

Etablering av tvungen psykisk helsevern forutsetter at visse formelle og materielle vilkår er oppfylt. ​​Pasienten må være personlig undersøkt av en lege som ikke har tilknytning til sykehuset vedkommende innlegges ved, og denne

Anoreksi – til deg som sliter

Anoreksi er en alvorlig medisinsk tilstand, som kan skade helsen din og sette livet ditt i fare. Derfor er det viktig at du søker hjelp tidlig. Anoreksi kjennetegnes av en intens frykt for å gå opp i vekt. Mange tror de er overvektig,

Hva er pakkeforløp for psykisk helse og rus?

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk

Det å få barn er en stor endring i livet

Begrepet fødselsdepresjon beskriver ulike typer følelsesmessige plager under svangerskapet eller etter fødselen. Det å få barn er en stor endring i livet, og for mange oppleves denne overgangsfasen som ganske krevende. Det er ikke