Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

Pårørende

Snakk med barna om sykdom i familien

Helseutfordringer er en del av livet barn tåler å snakke om. Det beste er at du snakker åpent og ærlig om det som skjer. Det gjelder både fysisk helse, psykisk helse eller avhengighet. Det gjør det lettere for barn å forstå det som skjer og…

Gode råd til deg som er pårørende

"Det eneste som betyr noe er hvordan det går med den jeg er pårørende til", er vanlig å høre fra pårørende. Men pårørende har også egne behov. De kan være utsatt for fysiske, psykiske og sosiale belastninger. Det er viktig at du som…

Barn trenger åpenhet om sykdom

Barn påvirkes når noen i familien har helseutfordringer. Når familien snakker om sykdommen, skaden eller avhengigheten er det lettere for barn og unge å mestre det som skjer. https://vimeo.com/304312578 Hvordan påvirkes barn og unge?

Pårørendes rett til veiledning og informasjon

Jo mindre pasienten er i stand til å ivareta seg selv, desto flere rettigheter har pårørende. Pårørendes rettigheter gjelder både i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Pårørendes rett til veiledning og

Tilbud for pårørende innen psykisk helse og rus

​​Det finnes en rekke pårørendesentre og pårørendeorganisasjoner med høy kompetanse i å støtte og veilede pårørende. Tilbudene er gratis og du trenger ikke henvisning. Fastlegen​ Sjekk hvem som er fastlegen din her (du må logge