Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

Kreft

Kreft og rehabilitering

Rehabilitering skal gi deg muligheten til å komme tilbake til hverdagen så raskt som mulig og hjelp til å håndtere endringer som følger av sykdommen og behandlingen. Målet er å kunne mestre livet med og etter kreftsykdom med best mulig

Senskader etter kreft

Senskader etter kreftbehandling er ulike helseproblemer som tretthet, konsentrasjonsvansker og fordøyelsesplager. Disse varer utover det første året etter behandling, men kan også oppstå flere år etter. Når du avslutter

Fatigue etter kreft

Fatigue er en følelse av å være unormalt trøtt og er noe mange kreftpasienter opplever i større eller mindre grad. Fatigue er en subjektiv opplevelse av å være trøtt, sliten og mangle energi. Noen sliter også med nedsatt hukommelse og

Kirurgi som kreftbehandling

Kirurgi, også kalt operasjon, er en viktig behandlingsmetode for å kurere kreft. Over halvparten av kreftpasientene blir operert. Kirurgisk behandling innebærer at kreftsvulsten fjernes ved operasjon. Dersom kreftsvulsten er avgrenset

Valg av behandlingssted ved kreft

Du har rett til å velge sykehus både når du er henvist ved mistanke om kreft og hvis du har fått påvist kreft. Pakkeforløp for kreft ​​I pakkeforløpene er det definert hvor mange dager de enkelte delene av utredningen bør ta frem

Pakkeforløp for kreft

Ved begrunnet mistanke om kreft vil legen henvise deg til pakkeforløp for kreft. Pakkeforløp for kreft skal gi forutsigbarhet og trygghet for deg og dine pårørende. Pakkeforløp er nasjonale standardiserte pasientforløp, der målet er å

Testikkelkreft

Kreft i testikkelen deles inn i to hovedtyper: seminom og non-seminom. Symptomer på testikkelkreft Testikkelkreft har ofte få symptomer. De mest vanlige er lettere smerter, som ømhet og tyngdefornemmelse i testikkelenen følbar

Hjernesvulst (hjernekreft) hos barn

Symptomer på hjernesvulst varierer med hvor i hjernen svulsten sitter. De vanligste symptomene stammer fra økt trykk i hjernen. Symptomer på hjernesvulst hos barn hodepinekvalmebrekningersynsforstyrrelser Symptomer på

Øyekreft hos barn

Retinoblastom er en sjelden kreftsykdom som kan forekomme i ett eller begge øyne hos barn. 98 prosent av de som får retinoblastom blir friske. Symptomer på øyekreft hos barn refleks i pupillen kan være borteskjelingnedsatt synrødt

Bløtvevskreft (bløtvevssarkom) hos barn

Rhabdomyosarkom er den vanligste formen for bløtvevskreft hos barn, men er likevel svært sjelden, og de aller fleste som blir syke, overlever. Symptomer ved bløtvevskreft hos barn Den vanligste formen for bløtvevssarkom hos

Leukemi (blodkreft) hos barn

Symptomene på leukemi er ofte diffuse og det kan derfor være vanskelig å skille leukemi fra andre vanlige tilstander hos barn. Symptomer SlapphetBlekTung pustBlåmerkerSår/rifter som ikke slutter å bløSmerter i armer og benHovne

Tarmkreft

Tarmkreft er den vanligste kreftformen i Norge. Colorectalcancer er et samlebegrep for kreft i tykktarm, tynntarm og endetarm. Symptomer på tarmkreft Symptomene på tarmkreft varierer etter hvor svulsten ligger, men dette

Spiserørskreft

Det finnes to hovedformer for kreft i spiserøret. Det er plateepitelcarsinomer som vokser ut fra spiserørets slimhinne, og adenocarsinom som vokser ut fra kjertelvev. De siste 20 årene har spiserørskreft endret karakter. Fra å dreie

Leverkreft hos barn

Leverkreft gir symptomer som stor, oppblåst mage, oppkast og vekttap. Kreftsykdommen er svært sjelden hos barn. Symptomer på leverkreft hos barn Stor, oppblåst mageDårlig appetittOppkastVekttapTretthetGulsottFeber Stor, oppblåst

Skjoldbruskkjertelkreft

Kreft i skjoldbruskkjertelen er sjelden, og gir gode prognoser. Den behandles ofte med kirurgisk fjerning av kjertelen, som gjør at du må gå på hormonbehandling resten av livet. Symptomer på kreft i skjoldbruskkjertelen

Prostatakreft

Prostatakreft er ondartede svulster som utgår fra kjertler og ganger i prostatakjertelen. Prostatakreft gir ofte ikke symptomer i begynnelsen av sykdomsfasen. Prostatakreft, eller cancer prostatae, er den kreftformen som rammer flest

Peniskreft

Nesten alle tilfellene oppstår på eller under forhuden eller på penishodet, men kan også oppstå andre steder på penis. Peniskreft, eller peniscancer, rammer først og fremst eldre menn. Symptomer på peniskreft skorpe, sår eller

Nyrekreft

Nyrekreft utvikler seg vanligvis langsomt, og gir sjelden symptomer i tidlig stadium når svulsten er liten. Den kan bli stor før den gir symptomer som smerter i en av sidene av ryggen eller magen (rett i underkant av ribbeina).

Metastaser med ukjent utgangspunkt

Det er mellom 500-900 pasienter med metastaser med ukjent primærtumor i Norge per år. Andelen er synkende. Årsaken er bedre bildediagnostikk, bedre mulighet for CT-undersøkelse eller ultralyd med vevsprøvetaking og bedret

Magesekkreft

Magesekkreft, eller cancer ventriculi, er en krefttype som ofte gir symptomer sent. Symptomer på magesekkreft ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Symptomer på kreft i magesekken har ofte et snikende forløp. Magesekkveggen er svært bevegelig,