Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

Hjerne og nerver

Symptomer på demens

Personer som rammes av demens får funksjonssvikt som gjør det vanskelig å opprettholde innlærte ferdigheter og mestre hverdagssysler. Noen symptomer på demens Glemsomhet som påvirker arbeidsevnen Demens kan gjøre at glemsomheten

Alzheimers og andre demenssykdommer

Demens er en fellesbenevnelse for flere hjernesykdommer som oftest opptrer i høy alder og fører til kognitiv svikt. Det viktigste kjennetegnet på demenssykdom er hukommelsessvikt. Alzheimers er et eksempel på en slik sykdom. I Norge

Epilepsi med absenser hos barn

Har barnet ditt fått diagnosen epilepsi med absens, finnes det effektive legemidler mot tilstanden. Mange vokser av seg anfallene i tenårene. Det finnes to typer absensanfall: typisk og atypisk anfall. Denne informasjonen handler om