Take a fresh look at your lifestyle.

Barn som slår hodet kan lett få hjernerystelse

Det kan være en liten hjernerystelse, hvor barnet har vært bevisstløst bare et øyeblikk, eller en kraftig hjernerystelse, hvor barnet har vært bevisstløst i flere minutter.

Kjennetegn på hjernerystelse

​Typiske tegn på hjernerystelse, i tillegg til bevisstløshet, er

  • hukommelsestap for en kortere periode før og etter skadeøyeblikket (desorientert)
  • kvalme, eventuelt med brekninger og oppkast
  • hodepine
  • døsighet, tretthet 

Barn som har vært utsatt for hodeskade bør ligge og hvile med lett hevet hode til hodepine og kvalme er forsvunnet og de føler seg bedre. Hvis du må flytte barnet, så bær barnet helst i liggende stilling. Bli hos barnet og kontroller pust og bevissthet og prat rolig med det.

Oppsøk lege ved mistanke om hjernerystelse

​Konferer alltid med lege hvis det er mistanke om at barnet har fått hjernerystelse. Legen vil kunne gi råd om videre observasjon og om legebesøk eller innleggelse er nødvendig.

Hvis barnet ikke kommer til seg selv, legger du barnet på siden (sideleie​) for ​å sikre frie luftveier. Ring deretter 113 øyeblikkelig.​​

Ved bekreftet hjernerystelse, bør aktiviteter (fysiske aktiviteter, TV-titting, dataspill) begrenses de påfølgende dager.​​

Hjerte- og lungeredning (HLR) De første minuttene etter at en ulykke eller akutt sykdom inntreffer, er livsviktige. Det er lite som skal til for å redde liv, du må bare vite hva.

Sikkerhet for små barn Få tips til hvordan du kan barnesikre hjem og omgivelser. Barnets alder bestemmer hvilke forholdsregler du bør ta.

Denne artikkelen vart kopiert frå helsenorge.no 17.08.19. Teksta kan ha vorte oppdatert på helsenorge.no

Comments are closed.