Take a fresh look at your lifestyle.

Positive effekter ved røykeslutt

Å slutte å røyke er bra for deg og kroppen din. Noen av gevinstene ved røykeslutt merker du allerede etter 20 minutter. Minutter etter røykeslutt ​20 minutter etter røykeslutt Etter 20 minutter har blodtrykket og pulsen gått ned

Nikotin og avhengighet

Nikotin gjør deg avhengig av snus og røyk. Det er normalt å få nikotinsug og abstinensplager når du skal slutte. Plagene går gradvis over. Nikotin virker på hjernens belønningssystem og fører også til raskere puls og økt blodtrykk.

Helseskader av snus

Snus er ikke like farlig som røyking, men også snus inneholder helseskadelige stoffer. Gravide bør ikke snuse. Se hva snus gjør med kroppen. Snus inneholder helseskadelige og avhengighetsskapende stoffer. Bruk av snus øker risikoen for

Slik håndterer du suget etter røyk og snus

Nikotinsug og abstinens er vanlig når du skal slutte å snuse eller røyke. Hold ut. Det verste er over etter kort tid, og det finnes råd som hjelper. Det kan ta tid å bli helt snus- og røykfri. Den verste tiden er over allerede noen få

Legemidler ved røykeslutt

Legemidler gjør det lettere å slutte med snus og røyk. Du kan bruke nikotinlegemidler uten resept eller snakke med fastlegen om medisiner på resept. Nikotinlegemidler, Champix (Vareniklin) og Zyban (Bupropion) kan hjelpe deg til å

Helseskader ved røyking

Røyking skader helsen din og kan gi deg alvorlige sykdommer. Hjerte- og karsykdom, kols og lungekreft er blant de alvorlige sykdommene som kan forårsakes av røyking. All røyking medfører helserisiko. Også dersom du bare røyker av og

Tips for å slutte å røyke

Lyst til å slutte å røyke? Gjør det lettere for deg selv ved å forberede godt. Få hjelp med legemidler og veiledning. Les tipsene her. Forberedelse til å slutte med røyk ​For noen vil det være viktig med god planlegging når en skal

Slik håndterer du suget etter røyk og snus

Nikotinsug og abstinens er vanlig når du skal slutte å snuse eller røyke. Hold ut. Det verste er over etter kort tid, og det finnes råd som hjelper. Det kan ta tid å bli helt snus- og røykfri. Den verste tiden er over allerede noen få

Hjelp til snus- og røykeslutt

Bruk Slutta-appen, snakk med helsepersonell eller apotek, bruk legemidler, sjekk tilbudet på nærmeste frisklivssentral. Slutta – en app for å slutte med røyk og snus Slutta er en gratis app som kan gjøre det lettere for deg å slutte

Vegetarkost og vegankost når du ammer

Variert og riktig sammensatt vegetarkost og vegankost kan fint dekke behovet for de fleste næringsstoffer når du ammer, men det er behov for tilskudd av enkelte næringsstoffer. I hovedsak kan du følge de generelle rådene for kosthold

Såre brystknopper

De fleste mødre opplever at brystknoppene blir såre de første dagene etter at de har begynt å amme. Dette gir seg vanligvis i løpet av den første uken. Hos noen forblir brystknoppene såre, og ammingen oppleves som ubehagelig eller

Kosttilskudd for barn

Barn får tilstrekkelig av alle vitaminer og mineraler (blant annet jern) gjennom variert kost, med unntak av D-vitamin som må gis som ekstra tilskudd fra fire ukers alder. Fluor anbefales også som tilskudd i form av fluortannkrem fra

Amming og legemidler

Målet er at flest mulig mødre ammer barna sine – og at vi unngår at spedbarn får uheldige virkninger av den medisinen mor tar. Når kan du amme? ​Noen medisiner kan brukes under amming, mens andre er usikre eller frarådes. Dette

Amming og morsmelk

Morsmelk er den beste maten for spedbarnet ditt. Her er råd og informasjon til deg som ammer. Helsedirektoratet anbefaler at barn ammes hele det første året og gjerne lenger, hvis du og barnet ditt trives med det. Verdens

Morsmelkerstatning

Dersom barnet ikke får morsmelk, eller det er behov for tillegg til morsmelken, må barnet få morsmelkerstatning. Morsmelkerstatning kan gis fra fødselen av og brukes i hele første leveår. Babyen skal ikke ha noe annen mat enn morsmelk 

Sex etter fødselen

En fødsel behøver ikke å påvirke seksuallivet, men for noen kan aktiviteten og lysten endres på grunn av trøtthet og en forstyrret døgnrytme. For kvinnen kan skjeden føles vid, tørr og øm etter fødselen. Av hensyn til infeksjonsfare,

Fødselsdepresjon

Begrepet fødselsdepresjon beskriver ulike typer følelsesmessige plager under svangerskapet eller etter fødselen. Det å få barn er en stor endring i livet, og for mange oppleves denne overgangsfasen som ganske krevende. Det er ikke uvanlig

Kroppen og den første tiden etter fødsel

De fleste kvinner opplever noen kroppslige og følelsesmessige plager, selv etter en normal fødsel. Hvis du er bekymret, bør du ta kontakt med helsesykepleier eller fastlegen. Etter fødselen På barselavdelingen får dere en konkret

Fødsel ved hjelp av tang eller vakuum

Det kan oppstå situasjonar under fødselen som gjer at legen må hjelpe deg med å få barnet ut ved å bruke vakuum eller fødselstang. Når må ein bruke vakuum eller tang? Dei mest vanlege årsakene til at ein må bruke tang eller vakuum

Fødsel ved revmatiske sykdommer

På lik linje med friske har kvinner med en revmatisk sykdom mange spørsmål og tanker rundt fødsel. De fleste revmatiske sykdommer øker ikke risikoen for komplikasjoner under fødsel, og som regel anbefales vanlig fødsel. Det er sjeldent