Take a fresh look at your lifestyle.

Allergisk sjokk (anafylaktisk sjokk) er en akutt og alvorlig allergisk reaksjon

Anafylaktisk sjokk er en akutt og alvorlig allergisk reaksjon. Et allergisk sjokk kan være livstruende og krever akutt behandling. Ring 113.

Det er betydelig individuell variasjon med tanke på hvordan man reagerer ved allergi, og symptomene kan variere fra lette symptomer til anafylaktisk sjokk.

Et anafylaktisk sjokk utvikler seg raskt, og kan komme få minutter etter at du er blitt utsatt for noe du er allergisk mot. Vanligvis kommer reaksjonen innen 15–30 minutter.

Symptomer på anafylaktisk sjokk

Det kan være lette symptomer eller forvarsler til å begynne med, som kløe i hodebunn og øreganger, kløe i håndflater, fotsåler eller symptomer lokalt i området der det har vært kontakt, for eksempel rundt munn og svelg, eller ved stikkstedet. Deretter symptomer og tegn fra andre organsystemer, som

  • generell hudkløe, rødme eller nesleutslag/vabler (elveblest)
  • rennende nese og nysing
  • pustebesvær som kan begynne med tranghetsfølelse i halsen og brystet, gradvis utvikling til heshet og pustebesvær med hoste eller astma
  • omtåket
  • uro eller angst
  • varmefølelse og hjertebank
  • magesmerter og brekninger
  • blodtrykksfall med blekhet, kaldsvette og eventuelt bevisstløshet
  • kramper

Hva forårsaker allergisjokk?

De vanligste årsakene til anafylaksi er medikamenter, røntgenkontrastvæsker, matvarer eller insektstikk.

Hvordan stilles diagnosen?

Diagnosen stilles på bakgrunn av at man kjenner igjen et sykdomsbilde.

Hvis du har hatt en anafylaktisk reaksjon, kan du bli henvist for videre utredning (for eksempel ta blodprøver og hudtester).

Behandling ved allergisjokk

​Anafylaksi er en potensiell livstruende tilstand som krever akutt behandling.

Tidlig behandling er avgjørende. Ved alvorlige reaksjoner skal livreddende behandling (adrenalin) gis umiddelbart.

Ved mistanke om allergisjokk, kontakt lege/ambulanse øyeblikkelig. Ring 113.

Viktigste behandling i akuttfasen er å sikre luftveiene samt å gi adrenalin i sprøyteform. Følg råd og veiledning fra fagpersonalet ved nødetaten (113).

Legen/ambulansepersonalet vil straks gi pasienten adrenalin. Det kan også være aktuelt å gi andre medikamenter som stopper reaksjonen eller eventuelt åpner luftveiene.

Hvordan går det?

Ved alvorlige systemiske reaksjoner på grunn av veps- eller bistikk, kan du få tilbud om hyposensibiliserende behandling (allergivaksine).

Når det er fare for gjentagelse av en alvorlig allergisk reaksjon bør du utstyres med adrenalinsprøyte, og læres opp i bruken av denne.

Har du har opplevd et slikt anfall, bør du informere dine nærmeste om symptomene, slik at de kan hjelpe dersom det skulle skje på ny.

Et ledd i å forebygge alvorlige reaksjoner er at du bærer et merke i form av armbånd eller tilsvarende (SOS kapsel), med informasjon om hva du har reagert på. De fleste apotek vil kunne skaffe et slikt merke.

Denne artikkelen vart kopiert frå [ helsenorge.no] 14.07.2019. Teksta kan ha vorte oppdatert på helsenorge.no

Comments are closed.