Take a fresh look at your lifestyle.

Aldring og depresjon. Mange sykdommer kommer med årene,

Mange sykdommer kommer med årene, og det er lett å bli deprimert over ikke å klare å gjøre det samme som før. Du skal fortsatt kunne ha et godt liv og det er aldri for sent å gjøre sunne livsstilsvalg. Valg som gir år til livet, og liv til årene.

Føler du deg nedfor fordi kroppen ikke lenger fungerer slik den gjorde bare for noen år siden? Blir du lei for at du ikke får til det du alltid har klart? Kanskje har du fått en sykdom som du må leve med resten av livet?

Det er lov å kjenne seg deprimert over tap av helse, spesielt når det setter begrensninger for hva du kan gjøre.

Samtidig er det viktig ikke å miste motet. Husk at du kan ha mange gode år og fine stunder fremover. Mange trenger å venne seg til og å akseptere at kroppen må ha litt mer hjelp enn tidligere.

Hvordan forebygge depresjon i alderdommen

​Har du en sykdom eller funksjonsnedsettelse kan du som andre ha stor nytte av forebyggende tiltak. Sosial samhandling og gode møteplasser i lokalsamfunnet har en positiv effekt på den psykiske helsen.

Deltakelse i meningsfulle samvær og aktiviteter styrker evnen til å mestre egen livssituasjon. Engasjement og aktivitet er helsebot for kropp og sjel.

Regelmessig fysisk aktivitet er godt for helsa. Ved å være fysisk aktiv kan du forebygge en rekke livsstilssykdommer og styrke skjelett og muskulatur. Du vil også kunne oppleve bedre søvn, mer energi og bedre fysisk funksjon i daglige gjøremål. Den psykiske helsen blir også bedre av å være i fysisk aktivitet.

Tips til hvordan du kan holde deg i aktivitet

  • Gå en halvtimes frisk tur tre til fem ganger i uken.
  • Ta deg en tur til ditt lokale eldresenter. De tilbyr informasjon, aktivitet, fellesskap og engasjement.
  • Engasjer deg i frivillig arbeid og organisasjonsliv.
  • Delta på ulike kurs og arrangementer hvor du kan opprettholde eller skape nye nettverk.
  • Spis sunt og riktig. Minst fire måltider om dagen og fem frukter eller grønnsaker. Drikk mye vann og spis gjerne sammen med noen. Det øker appetitten.
  • Husk at noe fysisk aktivitet er bedre enn ingen fysisk aktivitet. Selv et lavt nivå av trim kan redusere blodtrykk og gi bedre fysisk form.

Se video med seniortrimEldre og fysisk aktivitetKroppen har godt av trening og fysisk aktivitet uansett alder. Er du i god fysisk form, vil du i større grad kunne være aktiv og klare deg selv.

Her får du hjelp

  • Fastlegen kan hjelpe deg og eventuelt henvise videre til for eksempel psykolog eller distriktspsykiatrisk senter som har poliklinikker, dag- eller døgnavdelinger. 
  • Psyisk helsearbeider i kommunene kan også hjelpe. Sjekk nettsidene til din kommune.
  • Du kan også ringe Mental Helses hjelpetelefon på 116123 (fra utlandet 0047 91 116 123), hvis du trenger noen å snakke med. De holder åpent også på natten.
  • Få råd og behandling av depresjon hos depresjonhoseldre.no .

Psykisk helse og fysisk aktivitet. Regelmessig fysisk aktivitet forbedrer den fysiske formen og gjør oss mer rustet til å mestre hverdagens krav og utfordringer.

Denne artikkelen vart kopiert frå helsenorge.no 15.07.2019. Teksta kan ha vorte oppdatert på helsenorge.no

Comments are closed.