Take a fresh look at your lifestyle.

Ved en demensutredning blir personens helsetilstand og mentale og praktiske ferdigheter undersøkt

Utredning av demens. I de fleste tilfeller vil fastlegen foreta demensutredningen, og henviser til videre undersøkelser og utredning når det er behov for det.

Selv om det ennå ikke er mulig å kurere demens er tidlig utredning og diagnostisering viktig.

En diagnose

  • kan utelukke andre årsaker til symptomene.
  • kan gi tilgang til tilbud og støtte fra kommunen og andre aktører.
  • er en forutsetning for eventuell medisinsk behandling, som kan gi et bedre sykdomsforløp.
  • gjør det mulig å planlegge fremtiden, før personen blir for syk.
  • gjør det lettere for omgivelsene å forstå situasjonen og sykdommen.

Hvordan foregår utredningen?

Ved en demensutredning blir personens helsetilstand og mentale og praktiske ferdigheter undersøkt. Helsedirektoratet har utarbeidet en nasjonal faglig retningslinje om demens, som angir hvordan demensutredningen bør foregå.

Noe av det som testes i utredningen er

  • orientering i tid, sted og situasjon
  • evne til å lære nye ting
  • evne til å huske nære og fjerne hendelser
  • evne til å forstå det som blir sagt og til å uttrykke seg forståelig
  • evne til å utføre praktiske handlinger

​I tillegg til grundig undersøkelse hos fastlegen, skal det tas røntgenbilde av hjernen (CT-undersøkelse / MR-undersøkelse). Samtale med pårørende er også en viktig del av utredningsprosessen.

I kommuner som har hukommelsesteam bidrar ofte teamet i utredningen ved å kartlegge funksjonsnivå, hjemmeforhold og eventuelle hjelpebehov.

Det er ikke alltid demensdiagnosen kan stilles med en gang, og som regel må det flere legekonsultasjoner til. Hvis fastlegen er i tvil, henviser legen til utredning i spesialisthelsetjenesten, gjerne ved geriatrisk eller alderspsykiatrisk avdeling. Diagnosen bør også følges opp med kontroller i ettertid.

Dersom du blir henvist til utredning i spresialisthelsetjensten, har rett til å velge behandlingssted for alle undersøkelser og behandlinger du blir henvist for. På Velg behandlingssted vil du se at ventetidene kan variere.

Se ventetider og velg behandlingssted

​Du har rett til å velge behandlingssted for alle undersøkelser og behandlinger du blir henvist for. På Velg behandlingssted vil du se at ventetidene kan variere. Velg behandlingssted for utredning ved mistanke om aldersdemens, utredning hos geriater23 behandlingssteder i Norge4-36 ukers ventetid

Denne artikkelen vart kopiert frå helsenorge.no 15.07.2019. Teksta kan ha vorte oppdatert på helsenorge.no

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More