Take a fresh look at your lifestyle.

Utvalg skal se på fremtidens arbeidslivRegjeringen har nedsatt et partssammensatt utvalg, som skal vurdere rammeverket for tilknytning og virksomhetsorganisering i arbeidslivet. Advokat Jan Fougner skal lede utvalgsarbeidet. I tillegg til partene i arbeidslivet skal også tre nøytrale eksperter delta i arbeidet.Regjeringen.no

Comments are closed.