Take a fresh look at your lifestyle.

Menneskesmugling og grensekontroll på dagsorden


Når EUs justis- og innenriksministre møtes torsdag står blant annet asyl, grensekontroll og menneskesmugling på dagsorden. Statssekretær Torkil Åmland deltar fra norsk side på det uformelle innenriksministermøtet i Innsbruck.

– Det er viktig for oss å følge tett med på utviklingen i EUs politikk. Det gir oss også anledning til å fremme norske synspunkter og interesser, sier statssekretær Åmland.

Han fremholder at Schengen-samarbeidet er viktig i bekjempelsen av grenseoverskridende kriminalitet og de store migrasjonsutfordringene Europa står overfor.

Østerrike overtok formannskapet i EU 1. juli. Og tradisjonen tro innledes halvåret med uformelle ministermøter, som gir Østerrike anledning til å diskutere temaer de ønsker å prioritere under sitt formannskap med sine europeiske kolleger.

Norge har et omfattende samarbeid med EU om justis- og innenrikssaker. Blant annet som følge av vårt medlemskap i Schengen-samarbeidet er Norge invitert til innenriksdelen av møtet i Innsbruck.

I tillegg til asyl, grensekontroll og menneskesmugling står lokalorientert politiarbeid (community policing) og kampen mot antisemittisme på dagsorden.

– Arbeidet mot antisemittisme beveger seg fremover, men det er mye arbeid som gjenstår. Regjeringens handlingsplan mot antisemittisme er retningsgivende for vårt arbeid. Jeg ser fram til å lytte til erfaringene fra europeiske kolleger og orientere om regjeringens arbeid, sier statssekretær Åmland.Regjeringen.no

Comments are closed.