Take a fresh look at your lifestyle.

Spesialistgodkjenning for sykepleiere på høring

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til forskrift om spesialistgodkjenning for sykepleiere. Grunnlaget for tildeling av godkjenningen vil være oppnåelse av graden master i avansert klinisk allmennsykepleie.

Masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie med tilhørende offentlig spesialist-godkjenning er et av departementets tiltak for å møte utfordringene de kommunale helse- og omsorgstjenestene står overfor i årene som kommer.

– Med innføringen av en offentlig spesialistgodkjenning for sykepleiere ønsker vi å gi et tydelig signal om at sykepleiere med denne kompetansen er en viktig ressurs i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, sier statssekretær Anne Grethe Erlandsen. – Sykepleiere med en breddebasert masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie vil bli viktig for å møte brukernes behov fremover.

Pasienter, brukere og arbeidsgivere skal være trygge på at de aktuelle sykepleierne har den kompetansen som er nødvendig for å inneha tittelen.

Dette er første gruppe sykepleiere som vil få offentlig spesialistgodkjenning.

Høringsfrist er 1. oktober 2019.

Les høringsnotatet.

Regjeringen.no

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More