Take a fresh look at your lifestyle.

Kyssesyken, eller mononukleose, er en virussykdom

Kyssesyken, eller mononukleose, er en virussykdom som i all hovedsak skyldes Epstein-Barr virus (EBV).

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Sykdommen mononukleose har ingen spesielle årstidsvariasjoner. Har du hatt sykdommen, gir det livslang immunitet. EBV kan også forårsake andre akutte infeksjoner uten at man utvikler mononukleose. Slike akutte infeksjoner kan være leverbetennelse og hjernebetennelse. 

Mononukleose rammer ofte eldre barn og unge. I Norge er det vanlig med enkelttilfeller av sykdommen, men den kan også forekomme med flere tilfeller i nærmiljøet. Mononukleose er en sykdom de fleste gjennomgår i løpet av barne- og ungdomsårene, og i 20-årsalderen har rundt 90 prosent antistoffer mot sykdommen som viser at de har gjennomgått infeksjonen.

Smitte utenom ungdomsårene gir vanligvis lite symptomer. Alvorlige infeksjoner er svært uvanlig i Norge.

Hvordan blir man smittet av kyssesyken?

​Smitte skjer via kontaktsmitte gjennom spytt ved kyssing, deling av flasker o.l. I de fleste tilfellene skjer smitteoverføring fra friske bærere av viruset. Viruset utskilles gjennom spytt i lang tid etter infeksjon, kanskje opptil ett år. EBV kan også overføres ved blodoverføring.​ Tiden fra smitte til eventuelle symptomer er fire til seks uker.

Symptomer og forløp på kyssesyken

Omtrent halvparten av de unge som smittes har ingen symptomer. Symptomer i ungdomsårene er slapphet og ofte øyelokkhevelse, deretter halsbetennelse​ og betennelse i mandlene​​ og utslett. Mange opplever også å få forstørret milt. 

Man kan også få forstørrete lymfekjertler, spesielt på halsen. Forhøyde leverfunksjonsprøver er også svært vanlig hos unge. ​

For de aller fleste er symptomene over etter noen uker, men for noen vil infeksjonen medføre en lengre periode (2-6 måneder) med slapphet og lavere energinivå. Mononukleose har derfor, i likhet med mange andre infeksjoner, blitt forbundet med ME (myalgisk encefalopati) også kalt kronisk tretthetssyndrom, men det finnes ikke entydige holdepunkter for en slik sammenheng.

Hvordan unngå å bli smittet?

​Unngå utveksling av spytt (kyssing, deling av flasker) under og etter sykdom. Ved forstørret milt bør aktivitetsnivået reduseres. Inntak av alkohol frarådes ved forhøyede leverenzymer. Personer med påvist sykdom kan gå tilbake i arbeid ved tilfredsstillende allmenntilstand.

Diagnostikk og behandling av kyssesyken

​Påvisning av mononukleose kan utføres på legekontor som hurtigtest, med god diagnostisk sikkerhet. Tidligst én uke etter smitte kan det påvises at du har kyssesyke.

Det finnes ingen spesifikk behandling, og det finnes heller ingen vaksine.

Denne artikkelen vart kopiert frå helsenorge.no 15.07.2019. Teksta kan ha vorte oppdatert på helsenorge.no

 

Comments are closed.