Take a fresh look at your lifestyle.

Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug til Hordaland 24. juni

Sylvi Listhaug skal besøke Knarvik sjukeheim i Lindås kommune, Sundheimen sykehjem i Sund kommune og Ask bo- og omsorgssenter og NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus i Askøy kommune

Kl. 11.00-12.00: Knarvik sjukeheim
Knarvik sjukeheim har totalt 72 sykehjemsplasser, 30 langtidsplasser for somatisk avdeling og langtidsplasser for skjerma avdeling for demente.

Listhaug får en omvisning på sykehjemmet, og får snakke med ansatte, beboere og pårørende. Hun får også en orientering om kommunens prosjekt med aktivitetsvenner.

Adresse: Kvernhushaugane 7, 5914 Isdalstø

Kl. 13.00-14.00: Sundheimen sykehjem

Sundheimen har 44 plasser, inkludert korttids- og avlastningsplasser.

Listhaug får en omvisning på sykehjemmet og omsorgsboligene som er under utbygging, og treffer ansatte, beboere og pårørende. Sundheimen har eget kjøkken, og produserer mat til institusjonen og til hjemmeboende som får mat levert hjem. Listhaug besøker kjøkkenet, og spiser lunsj.

Adresse: Hidlamyra 1, 5382 Skogsvåg

 

Kl. 15.00-16.00: Ask bo- og omsorgssenter

Stiftelsen Ask bo- og omsorgssenter er en ideell, diakonal stiftelse som er forpliktet på den norske kirkes lære. Institusjonen er den eldste på Askøy.

Stiftelsen har driftsavtale med Askøy kommune, driver i dag sykehjem med 47 plasser og leier ut 8 eldreboliger.

Listhaug får en omvisning på omsorgssenteret, inkludert kjøkkenet. Også her treffer statsråden ansatte, brukere og pårørende.

Adresse: Hopshavn 50, 5307 Ask

Kl. 16.10-17.00 NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus

NKS Olaviken er landets eneste sykehus som utelukkende retter sin spisskompetanse mot eldre med psykiske lidelser.

Statsråden får en omvisning og snakker med ansatte.

Adresse: Askvegen 150, 5306 Erdal

Pressen er velkommen. Statsråden er tilgjengelig for intervju.  

Regjeringen.no

Comments are closed.