Take a fresh look at your lifestyle.

Bedre registre skal gjøre det lettere å forbedre helsetjenester


For å forbedre behandlingen av ulike sykdommer, registrerer helsetjenesten hvordan helsehjelpen fungerer i de medisinske kvalitetsregistrene. En ny forskrift skal gjøre det enklere å bygge opp og bruke disse registrene.

De medisinske kvalitetsregistrene inneholder opplysninger om utredning, behandling og oppfølging av ulike sykdommer og ulike pasientgrupper.

– De medisinske kvalitetsregistrene er de viktigste verktøyene vi har for å forbedre behandling og redusere variasjon i tjenesten. De ligger høyt oppe i verktøykassen som vi bruker for å bygge pasientens helsetjeneste. Nå gjør vi det enklere å bruke dem, sier helseminister Bent Høie.

Kvalitetsregistrene inneholder opplysninger som er viktige for forskning på nye og bedre behandlingsmetoder og viktige for planlegging og styring av helse- og omsorgstjenesten.

Med den nye forskriften får helsepersonell plikt til å melde inn relevante opplysninger til de nasjonale kvalitetsregistrene. Det er helt avgjørende for at registrene skal bli gode og fungere etter hensikten.        

Forskriften slår også fast at opplysninger kan registreres uten pasientens samtykke, men pasienten får rett til å reserve seg mot at opplysninger blir registrert i etterkant.

Opplysningene vil da bli slettet. For å sikre at registrene snakker bedre sammen, inneholder forskriften også plikt til å bruke nasjonale fellesløsninger og standardiserte variabler:

Den nye forskriften om medisinske kvalitetsregistre ble vedtatt av Kongen i statsråd 21. juni.Regjeringen.no

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More