Take a fresh look at your lifestyle.

Vil ha ny familiepolitikk – regjeringen.no


Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) starter nå et prosjekt for å sette familiepolitikken på dagsorden og få på plass en ny og fremtidsrettet familiepolitikk. Målet er å øke familienes valgfrihet og løfte bevisstheten om familiens rolle og betydning.

– Vi skal kartlegge hvilke utfordringer familiene opplever som mest krevende å håndtere i ulike livsfaser, og hva som oppleves som de største hindringene for at familiene kan leve sine liv slik de selv ønsker, sier Kjell Ingolf Ropstad.

Det skal utarbeides en kunnskapsstatus om familiens betydning på individnivå i ulike livsfaser og for samfunnsutviklingen.

– Fødselstallene synker, vi har et høyt antall samlivsbrudd og mange foreldre som opplever en stressende hverdag med omsorg for små barn og kanskje også gamle foreldre. Dette er svært viktige saker for enkeltmennesker, men også for oss som samfunn. Derfor trenger vi en ny og fremtidsrettet familiepolitikk, og en grundig debatt om hvordan vi bedre kan legge til rette for familiene, sier han og legger til:

– Vi skal gjennomgå politikken som berører familiers hverdag for å se at den treffer. Vi tar familieperspektivet på alvor og vil løfte familiens betydning for samfunnsutviklingen.

Kartleggingen og utarbeidelsen av kunnskapsstatus skal etter planen skje i løpet av året.

– Jeg har ikke alle svarene på hva som oppleves som de største hindringene for at familiene kan leve slik de selv ønsker. Derfor vil jeg lytte til familier rundt om i hele landet. Vi vil styrke familiene, ikke styre dem, sier Ropstad.Regjeringen.no

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More