Take a fresh look at your lifestyle.

Solid vekst i antall psykologer i kommunene


Hittil i år har landets kommuner fått tilskudd til 90 nye psykologstillinger. Det er fortsatt mulig å søke om tilskudd for 2019.

– Regjeringen har prioritert å styrke psykologkompetansen i kommunene. De aller fleste som får psykiske helseproblemer, får det i ungdomsårene. Det er helt avgjørende at vi klarer å jobbe med forebyggende, komme tidlig inn når noen har det vanskelig og ha et bra lavterskeltilbud, sier helseminister Bent Høie.

Fra 179 til 590

I alt 350 kommuner og bydeler har fått tilskudd til 591 psykologstillinger i 2019. 48 nye kommuner har fått tilskudd i år. 14 av disse ligger i Nordland, og 11 i Troms. En rapport fra SINTEF viser at tilskuddsordningen til psykologer i kommunene har vært avgjørende for den store økningen i antall psykologstillinger i kommunene. I 2013 var tallet kun 179.

– Når folk får hjelp tidlig, er det med på å bidra til å redusere sosiale helseforskjeller som varer livet ut, påpeker Høie.

Fra 1. januar 2020 er det et krav at alle kommuner skal ha psykologkompetanse. I år er derfor siste året kommunene kan motta tilskudd fra staten til å rekrutterer psykolog. Deretter vil midlene gå inn i rammen til kommunene.

Behov for kompetansen

– Det er behov for kompetansen til psykologene i kommunen. Vi har derfor fortsatt å styrke tilskuddsordningen, slik at alle kommuner skal kunne rekruttere psykolog innen lovkravet trer i kraft. Det er viktig at kommuner som enda ikke har psykolog benytter seg av tilskuddsordningen, sier Høie.I budsjettet for 2019 økte regjeringen bevilgningen til psykologer i kommunene med 50 millioner kroner, tilsvarende om lag 120 nye årsverk. Samlet bevilges 205 millioner kroner i år. Det gjenstår 32,6 millioner kroner som lyses ut nå med søknadsfrist i september.

Fylkesvis oversikt over antall kommuner som mottar tilskudd per april 2019:

 

Fylke

Totalt antall kommuner/bydeler i fylket

Kommuner/bydeler i fylket som mottar tilskudd

Aust- og Vest-Agder

30

25

Buskerud

21

17

Finnmark

19

13

Hedmark

22

21

Hordaland

33

25

Møre og Romsdal

35

27

Nordland

44

40

Oppland

26

26

Oslo

17

17

Akershus

22

22

Rogaland

26

21

Sogn og Fjordane

26

17

Telemark

18

18

Troms

24

23

Trøndelag

52

33

Vestfold

9

9

Østfold

18

15

 Regjeringen.no

Comments are closed.