Take a fresh look at your lifestyle.

Hjerte og kar

1 of 4

Underliv

1 of 3

Editors' Picks

1 of 2

Klage på tvungent psykisk helsevern

Du kan alltid klage på vedtak som innebærer bruk av tvang. Både pasienten selv og nærmeste pårørende kan klage. En klage kan fremsettes både skriftlig og muntlig, overfor den som har fattet vedtaket eller overfor annet

Hva er pakkeforløp for psykisk helse og rus?

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk

Anoreksi – til deg som sliter

Anoreksi er en alvorlig medisinsk tilstand, som kan skade helsen din og sette livet ditt i fare. Derfor er det viktig at du søker hjelp tidlig. Anoreksi kjennetegnes av en intens frykt for å gå opp i vekt. Mange tror de er overvektig,
1 of 4

Astma og allergi

1 of 2

Kreft

1 of 13

Underliv

1 of 7

Kjønnssykdommer

1 of 4

Pårørende

1 of 2

Øre-nese-hals

1 of 2

Mage og tarm

Blod og lymfe

1 of 2

Nyrer og urinveier

1 of 3

Nyrer og urinveier

Rus og avhengighet

Arbeidsliv

1 of 7

Familie og Barn

1 of 15

Helse og Omsorg

1 of 14

Innvandring og Integrering

1 of 7