MEDIA.AS
Media refererer til kommunikasjonskanaler som brukes til spredning av informasjon, inkludert aviser, TV, radio, internett, og sosiale medier. De siste nyheter og hendelser i sosiale medier og nettverks platformen. Media gir deg spesielle rapporter, video, lyd, fotogallerier.

1. Medias Rolle i Moderne Samfunn
2. Media: Informasjonens Kraftsentrum
3. Fra Aviser til Sosiale Medier: En Reise Gjennom Tidens Media
4. Hvordan Digitalisering Forandrer Media
5. Media og Demokrati: En Uatskillelig Kobling
6. Nyhetsformidling i En Digital Tidsalder
7. Media, Etikk og Ansvar
8. Reklamens Makt i Moderne Media
9. Fremtidens Media: Innovasjon og Utfordringer
10. Journalistikkens Utvikling i Det 21. Århundre